Smittevern Covid-19

Fidjeland Skitrekk AS – Pålagte smitteverntiltak som gjelder alle gjester i skianlegget:

  • Heiskort kan kjøpes på vanlig måte. Køordning er her oppmerket som kjent for de fleste fra butikker o.l. Betaling med kort foretrekkes.
  • Toaletter vil være tilgjengelig, men det er ikke lov til å oppholde seg inne utenom toalettbesøk. Renhold vil utføres regelmessig.
  • Alle våre gjester må forstå smitteverntiltakene
  • Behold hanskene på gjennom bommen og i heisen. T-kroken er et berøringspunkt på lik linje med dørhåndtak.
  • Kafeteria er åpen med innførte smittevernstiltak.
  • Skiutleie er åpen med innførte smittevernstiltak.
  • Kun en heissluse ved hver heis vil være åpen. Vi oppnår dermed 1-2 meters avstand mellom hver enkelt gjest når en har skiene på. Heisene er bemannet, men for å beskytte våre ansatte vil alle måtte kunne ta kroken selv. Farten kan senkes dersom noen har problemer.
  • Stå på T-kroken alene for å opprettholde avstanden som foreskrevet. Personer i samme husstand kan stå to på kroken.
  • Vi vil ha ekstra bemanning for å ivareta vakthold og rengjøring.
  • Vi oppfordrer ellers til å følge de generelle anbefalinger om å holde avstand og ikke samles i grupper.

Brudd på smitteverntiltakene vil kunne føre til bortvisning fra anlegget.

Fidjeland Skitrekk AS